Velkommen til vår nettside
  • head_banner

AC-kontaktor introduksjon

1. Introduksjon
A kontaktorer et automatisk styrt elektrisk apparat som brukes til å lage eller bryte AC og DC hoved- og kontrollkretser.KM-symbolet, hvis hovedkontrollobjekt er motoren, kan også brukes for andre elektriske belastninger, som elektriske varmeovner, sveisemaskiner, etc.

2. Forskjellen mellom kontaktor og knivbryter
Kontaktoren fungerer som en knivbryter.Kontaktoren kan ikke bare slå på og av kretsen, men har også fordelene med underspenningsfrigjøringsbeskyttelse, nullspenningsbeskyttelse, stor kontrollkapasitet, egnet for hyppig drift og fjernkontroll, pålitelig drift og lang levetid.Knivbryteren har imidlertid ingen underspenningsbeskyttelse og kan kun betjenes på kort avstand.

3. Struktur og prinsipp
En kontaktor er vanligvis sammensatt av en elektromagnetisk kontaktormekanisme, et kontaktsystem, en lysbueslukkingsanordning, en fjærmekanisme, en brakett og en base.AC-kontaktorkontakter kan deles inn i hovedkontakter og hjelpekontakter.Hovedkontakten er normalt åpen og virker på hovedkretsen, og hjelpekontakten samarbeider med kontaktorspolen for å virke på styrekretsen, og driften av kretsen styres indirekte ved å kontrollere kontaktorspolen.
En kontaktor er et elektrisk apparat som bruker tiltrekningskraften til en elektromagnet og reaksjonskraften til en fjær for å åpne eller lukke kontaktene.Om AC eller DC styres av kontaktene kan deles inn i AC-kontakter og DC-kontaktorer.Forskjellen mellom de to skyldes hovedsakelig de forskjellige lysbueslukkemetodene.

4. Kabling av kontaktor
Hovedkontaktene L1-L2-L3 til kontaktoren går inn i den trefasede strømforsyningen.En venn spurte om hovedkontakten til kontaktoren kan gå inn i enfase strømforsyningen?Svaret er ja, en enfaset strømforsyning kan bare bruke to kontakter.Deretter er det kontaktorens hjelpekontakter, NO – NC.Det presiseres her at NO betyr at hjelpekontakten til kontaktor er normalt åpen, og NC betyr at hjelpekontakten til kontaktor normalt er lukket.


Innleggstid: 20. oktober 2022